Doelgroep

Alle patiënten die als gevolg van hand- en polsklachten hinder ondervinden bij hun dagelijkse activiteiten, werk en/of hobby’s kunnen in het HPCDH terecht voor diagnostiek en behandeling.

O.a. de volgende hand- en polsklachten worden in het HPCDH behandeld:

  • Artrose
  • Reumatoïde artritis
  • Ziekte van Dupuytren
  • Pols- en vingerfracturen
  • Peesletsel
  • Zenuwletsel of –compressie (o.a. carpaal tunnel syndroom)
  • Bandletsel
  • Overbelasting
  • Hypermobiliteit
  • Aangeboren aandoeningen