Vergoeding zorg 2018

Behandeling in het HPCDH valt onder revalidatiezorg en wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Algemeen
U ontvangt bij uw bevestigingsbrief ook een verklaring omtrent de declaratie van de zorg. Met ondertekenen van deze verklaring bevestigt u dat u akkoord gaat met ons facturatieproces. De verklaring dient u ondertekend mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Op het moment dat u bij ons de eerste afspraak heeft start het traject. Het tarief dat door ons wordt gedeclareerd is gebaseerd op de totale tijd van uw behandeltraject. Hierbij attenderen wij u erop dat een afspraak bij een medisch specialist of Physician Assistent een weegfactor heeft van 2,9: een afspraak van bijvoorbeeld 15 minuten wordt berekend als 43,5 minuten. Een behandeltraject mag wettelijk maximaal 120 kalenderdagen duren. Indien er 42 kalenderdagen geen afspraken hebben plaatsgevonden mag het traject worden gedeclareerd. Indien nodig wordt hierna een vervolgtraject geopend.

Gecontracteerd
Indien wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben wordt de behandeling volledig vergoed. Eventueel openstaand eigen risico komt voor uw rekening. De nota wordt door ons ingediend bij uw zorgverzekeraar. Klik hier voor een overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars.

Niet gecontracteerd
VGZ, en de daarbij behorende labels, is de enige zorgverzekeraar die geen contract met ons heeft willen afsluiten voor 2018. Dit heeft consequenties voor de vergoeding als u een polis heeft afgesloten waarbij de zorgverzekeraar bepaalt bij wie u uw zorg afneemt. Dit is het geval bij naturapolissen die worden aangeboden. VGZ stelt ook in de polisvoorwaarden dat voor een aantal declaratiecodes de behandeling vooraf aangevraagd moet worden middels een machtiging. Dit geldt voor zowel naturapolissen als restitutiepolissen. In onderstaande tabel ziet u welke declaratiecodes wij hanteren en voor welke u een aanvraag moet doen.

Declaratiecode Omschrijving NZA Leken omschrijving Machtiging aanvragen
14E489 Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie Categorie 1:
0-4 uur behandeltijd
Nee, machtigingsvrij
14E490 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling Categorie 2:
4-9 uur behandeltijd
Ja
14D785 Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie Categorie 3:
9 uur en meer behandeltijd
Ja

Op het moment dat u bij ons de eerste afspraak heeft start het traject. De tijd, dat wil zeggen het aantal minuten, die aan u is besteed in een traject tellen we op en de uitkomst bepaalt welke declaratiecode we moeten declareren. Verder dient u rekening te houden met uw openstaand eigen risico.

Wij kunnen de nota niet rechtstreeks indienen, Famed zal de nota naar u toe sturen. U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de vergoeding van uw behandeling raadpleegt u uw polisvoorwaarden of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om te informeren bij uw zorgverzekeraar of u de revalidatiebehandeling vooraf dient aan te vragen. Onze AGB-code is 22.220713, ten name van Stichting Hand en Pols Revalidatie Den Haag.

Hieronder vindt u een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven die wij hanteren.

Tarieven

2018

Omschrijving consument: Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027198
Declaratiecode: 14E489
Totaal factuur: € 221,30
Ingangsdatum: 01-01-2018

Omschrijving consument: Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling
Zorgproductcode: 990027199
Declaratiecode: 14E490
Totaal factuur: € 859,51
Ingangsdatum: 01-01-2018

Omschrijving consument: Multidisciplinaire behandeling bij/na een aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen) bij Revalidatie
Zorgproductcode: 990027142
Declaratiecode: 14D785
Totaal factuur: € 2893,82
Ingangsdatum: 01-01-2018

Aan genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
Gecontracteerde tarieven kunnen afwijken van NZa-tarieven.

Klik hier om door te gaan naar de pagina vergoeding zorg 2017’