Hoe maakt u een afspraak?

Verwijzing

Het Hand & Pols Centrum Den Haag werkt alleen op verwijzing van een arts of specialist. Als uw (huis)arts of specialist vindt dat u in aanmerking komt voor specialistische behandeling voor uw hand- en/of polsproblematiek kan hij of zij uw verwijzing naar het HPCDH faxen, mailen, opsturen of aan u meegeven. De verwijzing wordt beoordeeld door de handtherapeuten en aan de hand daarvan wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek/onderzoek. Deze afspraak wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de verwijzing, ingepland tenzij er redenen zijn om de afspraak later in te plannen.

Afspraak maken en/of annuleren

Aan het eind van een behandeling maakt de therapeut met u een vervolgafspraak. Deze afspraak wordt in de mate van het mogelijke op uw wensen afgestemd. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om naar de therapie te komen vragen we u om de afspraak, indien mogelijk, minimaal 24 uur van te voren te annuleren. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.