Uw behandeling

Het intakegesprek

Er wordt naar gestreefd het intakegesprek in te plannen bij zowel een fysiotherapeut als een ergotherapeut. Deze therapeuten worden in principe uw vaste behandelaars maar wanneer dit plantechnisch niet mogelijk is zullen ook andere therapeuten als uw behandelaar optreden.
Over het algemeen vormen een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en het opstellen van een behandelplan een vast onderdeel van deze eerste afspraak. Als u in aanmerking komt voor een operatie is het gebruikelijk dat de eerste afspraak vóór de operatie plaatsvindt. U krijgt dan informatie over de aanstaande operatie en de nabehandeling, er worden metingen gedaan en vragenlijsten doorgenomen.

Spreekuren

In het HPCDH zijn er spreekuren met revalidatiearts, psycholoog, plastisch chirurgen en therapeuten. Er zijn ook spreekuren waarbij alle specialisten tegelijk aanwezig zijn. Afhankelijk van de aard van de klachten wordt u op één van deze spreekuren ingepland. Daarnaast hebben de therapeuten altijd de mogelijkheid direct (telefonisch) te overleggen met de aan het centrum verbonden artsen.

Na een operatie

Na een operatie wordt een afspraak gemaakt met een handtherapeut. Afhankelijk van de ingreep kan het zijn dat de eerste behandeling al een dag na de operatie plaatsvindt; in ieder geval meestal binnen een week. Indien u na een operatie voor een langere tijd gips nodig heeft zal de therapeut u instructies geven om deze periode zo optimaal mogelijk te laten verlopen en een ideale uitgangssituatie te creëren voor de start van de oefentherapie. Afspraken voor controles bij de chirurg worden in het ziekenhuis gemaakt; desgewenst kan ook vanuit het HPCDH een afspraak gemaakt worden.

Wondbehandeling

Tijdens uw behandeling zal uitgebreid aandacht besteed worden aan goede wondzorg en wondhygiëne; indien nodig krijgt u nieuw verband en 10 tot 14 dagen na de operatie zullen de hechtingen verwijderd worden.

Het revalidatietraject

Het doel van handtherapie is dat u uw hand, pols en/of arm (na de operatie) weer zo goed als mogelijk kunt inzetten bij uw dagelijkse werkzaamheden. De handtherapeut begeleidt u in dit traject door middel van gerichte therapie: adviezen, instructies en oefeningen. Indien nodig zal een brace of spalk gemaakt of geadviseerd worden.
Metingen vormen een essentieel onderdeel van de behandeling om veranderingen in het revalidatieproces vast te leggen en inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt het beter mogelijk om het revalidatieproces tijdig bij te sturen of aan te passen. Metingen zijn ook belangrijk om over langere tijd de resultaten van uw behandeling of ingreep te kunnen objectiveren. In overleg met uw therapeut worden hiervoor protocollaire meetmomenten gepland.

Behandelruimtes

Er is gekozen voor een open behandelruimte in het HPCDH. Dit biedt diverse voordelen, onder meer de directe toegankelijkheid voor alle therapeuten tot onze ‘spalkenkeuken’, een belangrijke werkplek voor de handtherapeuten. Daarnaast hebben de therapeuten dankzij de open behandelruimte de mogelijkheid om met elkaar te overleggen. Vaak is het zinvol om de expertise van verschillende collega’s te bundelen om u zo de beste zorg te bieden. U wordt meestal begeleid door één of twee vaste therapeuten, maar wij werken als team waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde.
Naast deze open ruimte zijn er nog een aantal aparte behandelkamers aanwezig. Als u er de voorkeur aan geeft om apart te zitten dan mag u dat altijd aangeven bij uw therapeut.

Enquête na afronding van de revalidatie

Na afloop van de revalidatie willen we u een aantal vragen stellen die verband houden met het revalidatietraject dat u doorlopen heeft. Deze specifieke vragenlijst is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met o.a. Revalidatie Nederland en de zorgverzekeraars, verenigd in Stichting Miletus. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deze gegevens stellen ons in staat de zorg in ons centrum te verbeteren. Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.